Follow

Późno zauważyłem w czytniku RSS, a bardzo ładnie zebrane i opisane polskie instrukcje dotyczące szczepionki firmy Pfizer pogromcyreklam.blogspot.com/20

Analogiczne info dla pozostałych szczepionek mile widziane.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!