Follow

Patrząc globalnie na podjęte działania przeciw pandemii, to mają one sens. I to z pominięciem szczepień. Drastyczny spadek zachorowań na grypę, która jest tak samo przenoszona.

scientificamerican.com/article

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!