Follow

Spory hałas o "nowy ład", który uderzy po kieszeni lepiej zarabiających (różne źródła różnie podają 6600-7000 na rękę IIRC). No cóż, PIS to partia populistyczna, więc celują w większość. Natomiast nie zgodzę się, że oberwie klasa średnia. Przypomnę, że średnie zarobki w 2020 to 5167 zł ( kadry.infor.pl/wiadomosci/5194 ), a mediana jest jeszcze niższa (
money.pl/gospodarka/cala-prawd )

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!