Follow

techcrunch.com/2021/05/19/unde
Właśnie ostatnio odpoiadałem na pytanie, jak czytam pewien blog. I wyszło, że trochę RSS, a trochę wchodzę w przeglądarce zajrzeć. Wygląda, że ten powrót RSS ma być właśnie takim skrzyżowaniem.

Akurat u mnie nie zadziała, bo zakłada, że wszystko dzieje się w przeglądarce, w dodatku jednej i z zapamiętywaniem ustawień. Tymczasem u mnie na mobile króluje Firefox Focus, czyli za każdym razem start na czysto. Ale koncepcja ciekawa, kierunek słuszny.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!