Follow

Czas na szybki romans z adSense. Trochę za dużo pieniędzy, by zostawić gigantowi. Teoretycznie mógłbym zamknąć i wypłacić, ale zobaczymy jeszcze, co się pozmieniało... A nóż widelec dobiję do progu wypłaty (300 zł)?

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!