Follow

Wczoraj w spotkałem dzika nad Wartą. Jakiś taki niepełnowymiarowy mi się wydał. I był w odludnym miejscu. Dziś biegałem. Najpierw ten sam na oko, a potem całe stado, w tym zupełnie pełnowymiarowe. W zupełnie uczęszczanym miejscu, na asfalcie.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!