Follow

Zacząłem robić backup backupu najważniejszych danych. Kiedyś kupiłem w tym celu pendrive'y od Chińczyków, całe metalowe. I tak weryfikuję sumy kontrolne przy nagrywaniu. Działały OK.

Ilość danych wzrosła, skusiłem się i powtórzyłem zakup dla 64 GB. To teraz będę się zapoznawał z procedurą reklamacji w ichnim portalu.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!