Follow

Wieki korzystałem z wicd. Mocno konfigurowalny, z równoważnym interfejsem w trybie tekstowym i graficznym. Network manager wydawał się przy nim ubogi.

Niestety, już jakiś czas temu wyleciał z Debiana unstable z powodu problemów z Pythonem. Korzystał z wersji 2. Teraz, po wydaniu Bullseye pojawiły się w unstable pakiety z Python 3 ale... w ogóle przestał działać.

Zainstalowałem network managera i widzę ogromny postęp. Prawdopodobnie zostanie na dobre.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!