Follow

Myślałem kiedyś o budowie oczyszczacza powietrza, a tu taka perełka. dynomight.net/2020/12/15/some- Rozważałem szczelne pudło, ale po namyśle - "luźna" konstrukcja też ma sens. Co najwyżej oczyści nieco wolniej, choć i to nie znalazło potwierdzenia w praktyce. Jedno co mnie boli, to różny pobór mocy - to są jabłka z gruszkami...

· · Web · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!