Follow

Przeczytałme opis wedistribute.org/2021/08/bookw BookWyrm bookwyrm.social/ Interesujące. Kiedyś myślałem, że będę migrował z Biblionetki na Goodreads. Potem Biblionetka jakby lekko odżyła i odświeżyła serwis, zaś Goodreads ubiło API, więc jakbym miał migrować, to raczej w drugą stronę. A tu trzecia opcja.

Zainspirowało mnie to do zrobienia prostego eksportera danych z Biblionetki. Na ukończeniu. Choć przydatność i tak będzie ograniczona ze względu na język polski tytułów i autorów...

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!