Follow

Beta reader
Beta reader wg anglojęzycznej Wikipedii to testowy czytelnik niepublikowanych dzieł literatury, który udziela feedbacku z punktu widzenia przeciętnego czytelnika autorowi[1]. Skojarzenia z beta testerem oprogramowania zamierzone.

Z tego, co udało mi się znaleźć w "polskim" internecie, często na rodzimym gruncie jest - czy też może było - to wypaczane w stronę korektora, stylisty i ogólnie "nauczyciela j
zakr.es/blog/2021/10/beta-read
#2021

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!