Follow

Twitterowe komentarze nt. zaufanatrzeciastrona.pl/post/j pokazują, jak bardzo ludzie nie kumają w IT/crypto. Spekulacje "a może klucze nie wyciekły", "no ale czy ktoś widział QR code Adolfa", "a czy appka nie sprawdza w bazie, tylko sam QR code".

Owszem, jest szansa, że wystawiający te certy "po prostu" ma dostęp do systemu i możliowść podpisania dowolnego certyfikatu, nie dostęp do samego klucza. Tylko to różnica raczej semantyczna z punktu widzenia skutków...

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!