از وقتی که فایر فاکس ۹۰ اومده درگیر هنگیشم بدجوری . داستان چیه ؟ برای انتی فیلتر از فاکسی پروکسی استفاده میکردم . اما به تمامی افزونه ها جز این شک داشتم چون توی سیف مود مشکلی نبودش . اما برعکس ! دقیقا مشکل همین افزونه بود . امروز حذفش کردمو خلاصه , بهتر شد .
سوال من اینه که یه همچین تیپ افزونه ای رو مشناسید که به جاش نصب کنم ؟

@sameet

اینو اضافه کنم که من روی فایرفاکس 91.0.2 ام هیچ مشکلی نداره فاکسی پروکسی برام

احتمالا بقیه افزونه هات یا تداخل و یا مشکل دارن

@hosein دوتا افزونه دیگه دارم که یکیش setupvpn و بلاکر یوتیوبه !

@sameet

عجیبه
به نظرم bug report کن اگر در توانت هست
حیفه فاکسی پروکسی رشد پیدا نکنه.

Follow

@hosein ریپورتش میکنم اگه بتونم. ولی خوب دیگه بیش از حد عجیبه ماجرا.

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!