امروز گیتهاب cli رو نصب کردم حداقل از شر توکنه راحت شدم . خیلی هم باهال تره بیشتر از اون گیت هابه گرافیکی باهاش حال میکنم .

@sameet
نظرت راجب اینکه کلا جزو دسیسه‌ی ماکروسافت نباشی چیه؟:))

@sadraiiali

واقعا نظری نیست من که اصلا تنها جایی که از ماکروسافت استفاده میکنم همین گیت هابه :)
خوب گیت لبو اینها زیاد جالب نیست که بخوام سوییچ کنم .

@sameet
گیتلب خیلی قابلیت داره ها مطمعنی ؟ برا پروژه های اوپن سورس کسی ولی نمیبینه گیتلب رو :(

Follow

@sadraiiali چرا دیگه منم مشکلم همینه.

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!