امروز گیتهاب cli رو نصب کردم حداقل از شر توکنه راحت شدم . خیلی هم باهال تره بیشتر از اون گیت هابه گرافیکی باهاش حال میکنم .

@sameet
نظرت راجب اینکه کلا جزو دسیسه‌ی ماکروسافت نباشی چیه؟:))

@sadraiiali

واقعا نظری نیست من که اصلا تنها جایی که از ماکروسافت استفاده میکنم همین گیت هابه :)
خوب گیت لبو اینها زیاد جالب نیست که بخوام سوییچ کنم .

@danialbehzadi @sadraiiali
حداقل در این لحظه که پیام میدم فیلتر نیست :/

@sameet @sadraiiali
مگه اینترنت بدون فیلترشکن کار می‌کنه؟

@danialbehzadi @sadraiiali
درسته جایی رو بدون انتی فیلتر نمیشه باز کرد ولی خوب برای اینجور ریموت های گیت که قراره یک پروژه ی ازاد روش گذاشته بشه به نظر من جاهایی اولویت برام دارن که حداقل اون سرویس ز کل تحریم نکرده باشه مارو.

@sameet @sadraiiali
مشکل اینه که گیت‌لب رو با گیت‌لب.کام اشتباه گرفتی.

Follow

@danialbehzadi @sadraiiali جز گیت لب کام ادرس دیگه ای داره ؟

· · Web · 1 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!