یعنی این که توی کشور های دیگه روز به روز قوانین رو تا جایی که امکان هست کاهش میدند ولی ما تازه برای برنامه نویسای گیمینگ قانون طرح میکنیم و میگیم برای ساخت یک بازی ( حتی کوچک ترین چیزی به صورت فیریل انسر )
karzar.net/game-industry

رو باید از ژاپن یاد گرفت که اونها با free net میتونن توی خیابون با ۶۰۰۰ بیتریت استریم کنن ولی ما تازه قراره اینترانت محلی راه بندازیم : (

Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!