حالا در ادامه ی همین ماجرا امروز رفتم به این محصولی که خریدم دیدم اصلا حذف شد

Show thread

خیلی جالبه پری روز یک هدست از دیجی کالا با قیمت ۲۰۰ تومن خریدم امروز رفتم همو محصول رو با همون رنگ و ... باز کردم ۶۰ تومن رفت روش !
این ثبات مارو میرسونه

Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!