επιτέλους, ξεκίνησε η βροχή και μάλλον θα διαρκέσει 2-3 μέρες 🤣

Follow

@foufoutos
Παίρνω τον Πινκο & ερχόμαστε 🏃‍♀️🏃‍♂️

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

A newer server operated by the Mastodon gGmbH non-profit