اندیشهٔ راست، همون نظام برده‌داریه. یه زمانی در قالب خود برده‌داری مستقیم؛ یه زمانی به شکل #فئودالیسم؛ یه زمانی هم به شکل #بازار_آزاد و #سرمایه‌داری.
این اندیشه برای پیشبرد خودش نیاز به #حکومت و مرجع متمرکز #قدرت داره.
وقتی می‌آیم چیزی مثل #کمونیسم رو در مقابل سرمایه‌داری علم می‌کنیم که فقط روش رسیدن به اون قدرت متمرکز و شیوهٔ اون حکومت تعریف‌شده در راست رو پیشنهاد می‌ده، باعث نمی‌شه در تقابل با اندیشهٔ راست قرار بگیره و بگیم این چپه! چنین اندیشه‌ای یه مکمل برای همون اندیشهٔ قبلیه.

بوق بعدی>

<بوق قبلی

اگه بخوایم اندیشه‌ای داشته باشیم که واقعاً در تقابل با اندیشه راست قرار بگیره، باید به بنیان‌های فکری و نظری اون اندیشه یعنی حکومت و تجمیع قدرت حمله کنه؛ نه که وجودش رو بپذیره و بخواد بهترش هم بکنه.
برای همینه که از دید من، کمونیسم هم به اندازه سرمایه‌داری، راست محسوب می‌شه و در عوض، چیزی مثل #آنارشیسم رو که بر پایهٔ نفی حکومت و برابری قدرت در بین تک‌تک افراد بنا شده، به عنوان یه اندیشه چپ واقعی و درست می‌پذیرم.
وقتی مرجع متمرکز قدرت وجود نداشته باشه، دیگه امکان برده‌داری وجود نداره!

Follow

@danialbehzadi
راستش خیلی ها رو توی نرم افزار آزاد دیدم که بین کمونیسم و آنارشیسم تضاد می بینند! که خب به غیر طرفداران آنارکوکاپیتالیسم بقیه آنارشیسم نوعی از کمونیسم هست. مارکسیسم نوع خاصی از کمونیسمه و سوسیالیسم تخیلی هم نوعی از کمونیسم. کمونیسم رو شارل فوریه چندقرن پیش تعریف کرد و ربطی به مارکس و مائو و ۳ کله پوک دیگه نداره. به طور کلاسیک آنارشیستهای سرخ یا کمونیستن یا سندیکالیست اند یا کلکتیویست. ریشه های تاریخی آنارشیسم توی کمونیسم هست. آدما رو از کمونیسم نترسونیم!

@svrb
فکر می‌کنم داری لفظ #کمونسیم رو به کل اندیشهٔ چپ اطلاق می‌کنی.
#آنارشیسم چپه، #مارکسیسم چپه، #سوسیالیسم چپه، کمونیسم هم چپه. ولی اون قبلی‌ها لزوماً زیرمجموعهٔ کمونیسم نیستن.
درواقع اگه بخوایم از فضاهای ذهنی خودمون بیرون بیایم و به چیزی که امروز واقعاً هست نگاه کنیم، سوسیالیسم و #سرمایه‌داری هر دو زیرمجموعهٔ #استاتیسم، مارکسیسم زیرمجموعهٔ سوسیالیسم و کمونیسم زیرمجموعهٔ مارکسیسمه. در حالی که آنارشیسم، در مقابل استاتیسم و مخالف با اونه.

@danialbehzadi
نه! دامنه چپ امروزه خیلی وسیع تره (همون قدیما هم مثلا اشترنر آنتی کمونیست بود) الان هم توی آنارشیسم سبز مثلا post civil و anti civil (که این دو تا هم یکی نیستن) وجود داره که چپ اند ولی کمونیست نیستند یا مثلا آنارکونهیلیست ها یا وگن آنارشیست ها و خیلی های دیگه.
به نظرم نباید اشتباه های رایج رو ترویج کرد در عوض باید اصلاحش کرد. مثلا هزار نفر هم به کوبونتو بگن " لینوکس" از گنو/لینوکس بودنش چیزی کم نمی شه!

@danialbehzadi
یک چیز دیگه که بحث روشنتر بشه این هست که آنارشیسم ضد دولت نیست بلکه ضد آتوریته است! چون ما آنتی استاتیسم هم داریم درواقع ضد دولتی ها یک گروه اند مثلا اتونوم ها، ضدقانون گراها و ضددولتها و آنارشیست ها (که صد البته مهمترین و بزرگترینشون آنارشیستهایند)‌. انارشیستها چون با اقتدار مخالف اند پس با اقتداردولتی هم مخالف اند. البته بعضیها دولت رو از حکومت جدا می کنند و آنتی گاورمنت می شن!

@danialbehzadi
مشکل یکی دونستن آنارشیسم با ضددولت این هست که جایی ممکنه دولت نداشته باشه ولی مردسالاری یا گونه پرستی وجود داشته باشه درصورتی که در آنارشیسم نه مردسالاری و نه گونه پرستی وجود داره.
خلاصه این دسته ها زیاده ولی نکته مهم این هست که نباید اشتباه بگیم چون ایناها همه با هم فرق می کنند و فقط باعث گمراهی مخاطب می شه.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!