@szczezuja
Nie mogę zobaczyć z konta foto. Słabizna, szkoda. Fajna fotkaz złapane w kwadrat zręcznie.

@rogatywieszcz Fajnie, że ci się podoba. Oryginalny kadr, bez obróbki. Prawie jak telefon na film. ;-)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!