Follow

Sosyal medyada bir gönderinin arkasında genel olarak iki farklı motivasyon yatar:

1)Gönderini gönderirsin ama karşılığında etkileşim beklersin.
Önemli olan gönderinin karşılığını alabilmektir.

2)Gönderini hiçbir karşılık beklemeden gönderirsin. Önemli olan mesajı paylaşmaktır.

Birincisi karşılığını alana dek strese sokar. İkincisi paylaştığınız anda mutlu eder.

· · Web · 0 · 3 · 4
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

A newer server operated by the Mastodon gGmbH non-profit