RT @knutsvanholm
People are upset about "vaccine passports" when what they should be upset about is "passports" in general
Your "national identity" is a figment of some ancestor's imagination. Nothing more.
Get used to the idea of a world without nation states

Всъщност паспорти се появяват преди около 100-ина години като "временна следвоенна мярка" около световните войни...

хммм, не бях обръщал внимание на църковните му работи в тези трудни времена, оказва се че и папето бил в играта. Интервюто е за новата му книга...
vaticannews.va/en/pope/news/20

"Българин не се раждаш! Българин ставаш! Роденият българин може да бъде такъв, но цял живот да живее като "ромей". Българин означава човек на духа, осъзнат, светъл човек. Не всички родени като българи са такива. Всеки българин трябва да съчетае в себе си три души и да следва Пътя на воина/багатура, Пътя на монаха/колобъра, Пътя на човека или на знаещия/тумира. Българин е не толкова категория на човек, принадлежащ към народа на българите, колкото състояние на духа и Силата"-писателят Токораз Исто

големия брат бди, денонощно. за наше добро, разбира се. трябва да мислим правилно...
infacto.bg/fejsbuk-dobrovolna-

Show older
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!