Follow

(...) for civil cooperation and support for the law-abiding Polish judges in order to stop the Andrzej Duda's usurpation of the position of the President of Poland for the next term in office (...) civilfreedom.org/en/invalidity
(...) do społecznego współdziałania i wspierania przestrzegających prawa polskich sędziów w celu powstrzymania uzurpacji przez Andrzeja Dudę stanowiska Prezydenta RP na kolejną kadencję (...)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

A newer server operated by the Mastodon gGmbH non-profit