LibrePhotos, en öppen och kraftfull lösning för fotografier 🤟 😊 📸 🖼️

Vid en första anblick ser LibrePhotos ut som många andra gallerilösningar, men börjar man titta lite närmare, så ser man snart att det finns ganska mycket avancerad funktionalitet.

oppetmoln.se/20220317/librepho

När Smedjan på Timbro.se har en artikel med rubriken "App, app, app – glöm inte integriteten" så blir man ju såklart lite nyfiken på hur timbro.se hanterar, just, integriteten.

🇪🇺 🤔 💩

Det här med GDPR känns som något väldigt svårt för många företag att greppa. Varför det? Det är inte raketvetenskap ... 🤔 🇪🇺

Läs mer:

linkedin.com/feed/update/urn:l

So @thunderbird is adding support for Matrix Chat in its 102 release ... that's certainly one way to hit it out of the park. This is great! 🤟 😀 🇪🇺 💬 🔒

I'll shift my prayers for Delta Chat support in a future release of Thunderbird then 😊 🙏

@delta

Let's answer another question from you.

Q: Are you planning Thunderbird integration with Telegram? For in-app chat, or for using as attachment storage?

A: Not right now, because Telegram is closed source on the server side. We want to focus on decentralized, open standard solutions.

To use it as attachment storage, anyone could write a cloud file extension: webextension-api.thunderbird.n

Here are some existing solutions using services like Dropbox and Nextcloud: addons.thunderbird.net/search/

Canonical: You like snaps now

Snaps: I don't respect your system settings, themes or anything!

Me: Oh no

Snaps: My file chooser doesn't remember your sidebar folders in Nautilus like everything else, also, get used to navigating from / every single time, because I don't remember anything else either

Me: That's not what I—

Snaps: Also now you have to remember to update your software in yet another place

Me: Please stop

Snaps: Btw I take up way more resources too

Canonical: You're welcome

Om svenska politiker/myndigheter hade samma krav på sig vad gäller kunskap om den egna verksamheten som svenska företag och hållas ansvariga för att "schabbla" bort "aktieägarnas" pengar så skulle vi ha väldigt många fler dömda eko-brottslingar i Sverige 🤔🧐🙄🇸🇪

UX training courses should let would-be UX people spend 24 hours with each and every bank website, without coffe.

Seriously, most of these sites are so bad, the 1980:s DOS applications has a leg up.

🙄🤔😑💰💩

You have to be a swede to get this but it's pretty fuckin' funny.

Show older
Mastodon

A newer server operated by the Mastodon gGmbH non-profit