Wiemy, że nie ma walki o klimat bez walki o prawa człowieka, a także, że nie spoczniemy, aż wszystkie nie będziemy wyzwolone. Drogie osoby kobiece w dniu dzisiejszym życzymy Wam solidarności, wspólnoty i siostrzeństwa. I pamiętajcie, że nie ważne, którą drogą zdecydujecie się iść - już nigdy nie będziecie szły same! (2/2)

W dzisiejszym dniu solidaryzujemy się ze wszystkimi zwłaszcza z tymi należącymi do społeczności marginalizowanych. Z lesbijkami, kobietami bi i panseksualnymi, transpłciowymi, queerowymi, poliamorycznymi, pracującymi seksualnie, z niepełnosprawnościami, nieneurotypowymi i niebiałymi. (1/2)

Obóz dla Klimatu to oddolny, niechierarchiczny kolektyw. Jesteśmy przekonane że głęboką przyczyną zmian klimatu jest systemowy wyzysk ludzi i przyrody. Przyjmujemy perspektywę biocentryczną - wierzymy, że wszystkie istoty są sobie równe i powinny mieć taką samą podmiotowość. Solidaryzujemy się z pokrewnymi walkami - wiemy, że ruch klimatyczny nie może istnieć bez bez feminizmu, walki z queerfobią, antyfaszyzmu, antykolonializmu i sprzeciwu wobec wszelkich nierówności.

Obóz dla Klimatu po raz pierwszy na Mastodonie! Chcemy dołożyć się do rozwoju tej społeczności, ponieważ wierzymy, że warto wspierać oddolne, niekomercyjne portale społecznościowe. Mamy nadzieję, że coraz więcej osób i inicjatyw będzie przechodzić z mainstreamowych platform do fediverse!

Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!