Follow

Bơm màng điện là mẫu máy bơm màng dùng màng bơm để truyền chất lỏng. Máy dùng để bơm những chất lỏng như: sơn, mục, xăng dầu, hòa chất, chất thải, dung môi, thực phẩm…

Công ty TNHH thiết bị Phong Vũ
0932.669.506
Địa chỉ: Ngõ 691 Đường Bát Khối , Phường Cự Khối, quận Long Biên

bommang.com.vn/bom-mang-dien/
gab.com/bommangcomvn/posts/106
facebook.com/maybommangphongvu
trello.com/c/hM2TOXTY/7-bomman
plurk.com/p/oh2nx6
band.us/band/83523090/post/8

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

A newer server operated by the Mastodon gGmbH non-profit