Follow

Bơm màng vi sinh có thiết kế đặc biệt để đáp ứng các nhu cầu cho ngành vi sinh, y tế, dược phẩm, thực phẩm, đồ uống…

Công ty TNHH thiết bị Phong Vũ
0932.669.506
Địa chỉ: Ngõ 691 Đường Bát Khối , Phường Cự Khối, quận Long Biên

bommang.com.vn/bom-vi-sinh/
gab.com/bommangcomvn/posts/106
facebook.com/maybommangphongvu
trello.com/c/3s0Qysac/8-bomman
plurk.com/p/oh2nzv
band.us/band/83523090/post/9

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

A newer server operated by the Mastodon gGmbH non-profit